Boringen

Boringen zijn, naast algemene bouw- en renovatiewerken, dé specialiteit van VERBA. Dankzij horizontale boringen kunnen ondergrondse infrastructuren worden aangelegd, zonder dat de bovengrondse infrastructuur – een rivier, kanaal, weg, of een al bestaande andere kruisende ondergrondse infrastructuur – enige hinder ondervindt.

De techniek van horizontale boringen komt uit de energiesector (voor de aanleg van aardolie- en aardgasleidingen), maar wordt sinds de jaren 90 steeds vaker ingezet voor de aanleg van waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels.